Důležité upozornění - COVID-19

23.08.2021 17:37

 Vážení přátelé, všichni víme, jaká je situace s tímto dlouhodobě otravným onemocněním. Ponechme stranou diskuse o zbytečnosti nebo nutnosti opatření, s touto nemocí spojených. Zkrátka i my jsme nuceni je, jako organizátoři, dodržovat a vás k tomu vyzýváme také. 

 

 Prosíme proto vechny návštěvníky a členy posádek bez výjimek, aby již před vstupem do areálu (aby je mohli na vyzvání ihned předložit a nezdržovat posádky za sebou) měli připraveny dokumenty nebo aplikaci v telefonu dokládající:

 

- negativní PCR test starý max. 7 dní

- negativní POC (antigenní) test ne starší než 72 hodin

- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dní před dnem konání akce

- aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (u dvoudávkových) musí uplynout minimálně 14 dní

 

BEZ DODRŽENÍ VÝŠE ZMÍNĚNÝCH PODMÍNEK NEBUDE ŽÁDNÝ NÁVŠTĚVNÍK ANI ÚČASTNÍK VPUŠTĚN DO AREÁLU!

V SAMOTNÉM AREÁLU PŘI KONÁNÍ AKCE PAK PLATÍ NUTNOST UDRŽOVAT MEZI JEDNOTLIVÝMI NÁVŠTĚVNÍKY ROZESTUPY 1,5M!